юни 23, 2024
Камионът е тежкотоварно МПС, предназначено за превоз на товари на близки, средни и далечни разстояния по асфалтов...